• Bizi Arayın: +90 216 550 81 81
 • Bize Yazın: info@mscbelgelendirme.com.tr

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bu sistem altmıştan fazla ülkenin enerji uzmanının bir araya gelerek yıllar içerisinde oluşturduğu bir sistemdir. ISO 50001, firmaların temel enerji tüketiminin belirlenmesinde yardımcı olan bir süreçtir. Sistem; iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini oluşturmayı sağlar.

Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.

Enerjinin büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemidir.

Yapısı itibariyle ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemine benzer olması sebebiyle ISO 14001 belgesine sahip kurumlar, ISO 50001 standardı koşullarına kolayca uygunluk sağlayabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Maliyetlerin azaltılmasını sağlar.
 • Şirketinizin itibarını ve çevre performansını arttırır
 • Sera gazı emisyonlarının düşürülmesini sağlar.
 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

ISO 50003:2021 Geçiş Duyurusu:

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nın belgelendirilmesine yönelik şartları düzenleyen ISO 50003 Standardı’nın yeni versiyonu ISO 50003:2021 yayınlandı.

IAF (International Accredation Forum) tarafından yayınlanan ve geçişe ilişkin şartları anlatan MD 24 Dokümanı ve TÜRK AKREDİTASYON KURUMU’nun duyurusu uyarınca geçişin 23 Kasım 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

ISO 50003:2021 ile gelen temel değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Tanımlar, tetkik zamanını, tetkik süresini ve çok sahalı tetkiklerle ilgili terimleri içerecek şekilde güncellendi.
 • Standardın yapısı ISO/IEC 17021-1:2015 ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
 • “Adam-gün” ifadesi “tetkik günleri” olarak değiştirildi.
 • Tetkik günü hesaplamaları için toplam tüketimin en az %80'ini oluşturan enerji türlerinin sayısı değiştirildi.
 • Karmaşıklık için ağırlıklı değerler değiştirildi.
 • Çok sahalı EnMS için örnekleme şartları güncellendi.
 • Ek A ve B ile ilgili olarak IAF MD dokümanlarının kullanımı netleştirildi.
 • EnMS efektif personeli hakkındaki bilgiler A.2'de açıklandı.
 • Tablo A.3 ve A.4’de tetkik süresi tetkik zamanı olarak değiştirildi.
 • Teknik alanlar kaldırıldı ve teknik yetkinlik şartları eklendi.
 • "Enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakiler değişti:
 • “Enerji performansı iyileştirme” için ISO 50003:2014'ün 3.6'sındaki tanım kaldırıldı ancak terim normatif bir doküman olan ISO 50001'de tanımlandı.
 • Gözetim tetkikleri için odak, bir kuruluşun “enerji performansı iyileştirme başarısını” göstermek yerine “enerji performansının iyileştirilmesi için faaliyetlerin uygulanmasını” göstermesinin gerekli olması olarak değişti."

MSC Uluslararası Belgelendirme olarak ISO 50003:2021 Geçişi ile ilgili Geçiş Planımız doğrultusunda, 10.06.2022 Tarihi itibariyle; ISO 50001:2018  ilk belgelendirme başvurularımızı ISO 50003:2021’ e göre alıyoruz ve başvuru gözden geçirmelerimizi buna uygun şekilde yapıyoruz. Mevcut Belgeli Müşterimizin geçiş süreci ile ilgili yapılması gerekenler hakkında; gözetim ve Yeniden Belgelendirme Tetkikleri planlama aşamasında ayrıntılı bilgi verilecektir, ayrıca ayrıntılı bilgi için; info@mscbelgelendirme.com.tr adresine mail atabilir veya 0216 550 8181 nolu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.