• Bizi Arayın: +90 216 550 81 81
  • Bize Yazın: info@mscbelgelendirme.com.tr

Yönetim Taahhüdü

Yönetim Taahhüdü

Yönetim Taahhüdü

 

MSC Yönetimi ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020, ISO/TS 22003, ISO 50003 ve ISO/IEC 17020 standartları doğrultusunda tarafsızlık ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir.
 
Belgelendirme ve muayene hizmetlerinde hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda ayrımcılık yapmayacağımızı, hizmetlerimizin tüm aşamalarında adil, bağımsız, tarafsız ve objektif olacağımızı,
Belgelendirme ve muayene faaliyetlerinde görev alan personel, denetçi, uzman ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermeleri sağlanacağını,
Faaliyetlerimiz kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı önlemleri aldığımızı,
Mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı sağladığımızı, bu konuda finansal denetimlerin periyodik olarak Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından yapıldığını, gerekli durumlarda şirket ortaklarının kişisel mal varlıklarını MSC için kullanacağını,
Hizmetlerimizde diğer belgelendirme ve muayene şirketleri ile ortak hareket etmeyeceğimizi,
MSC şirket sahiplerinin ortak olduğu veya bir şekilde ticari ilişkisi olduğu kuruluşların belgelendirme/muayene işleminin yapılmayacağını,
MSC’nin yönetim sistemleri belgelendirmesi veya muayene hizmeti sunan bir kuruluşun belgelendirmesini yapmayacağını,
MSC Belgelendirme ve Muayene süreçlerinin ilgili aşamalarında komitelerin bağımsız karar mercii olduğunu ve Üst yönetiminin tüm komite kararlarına uyacağını,
MSC nin denetim ekibi, komite üyeleri ve tüm personelinin ilgili kuruluş ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ve tarafsızlığımızı riske atacak maddi, ticari, arkadaşlık vb. bir bağının bulunmadığını garanti altına alacağını,
MSC’ nin belgelendirdiği tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizli kalacağını ve güvenliğinin sağlanacağını,
MSC’ de belgelendirme ve muayene ile ilgili kararların denetim yapanlardan farklı, mesleğinde uzman tarafsız ve bağımsız kişilerce alınacağını,
MSC’ de yönetim sistem/leri ve diğer konularda danışmanlık hizmetleri verilmemekte olduğunu, herhangi bir konuda danışman firmalar ile ortak hareket edilmesinin söz konusu olmayacağını,
Yapılan tüm belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin Tarafsızlığı Koruma Komitesi denetimine açık olacağını,
Belgelendirme hizmetleri talebinde bulunan kuruluşların MSC’ ye ücret ödemelerinin, belgelendirmeye hak kazandıkları anlamına gelmediğini,
MSC olarak belgelendirmiş olduğumuz kuruluşlar da dahil olmak üzere hiçbir kuruluşa iç tetkik önermeyeceğimizi ve sağlamayacağımızı taahhüt ederiz. 
 

Genel Müdür

   Sedat ÇELİK

Referanslar