5S Verimlilikte Temiz ve Düzenli İş Ortamı

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

5S Verimlilikte Temiz ve Düzenli İş Ortamı

Eğitim Süresi : 0,5 gün

Amaç : İşyerindeki temizlik, tertip ve düzen hem çalışanların işlerine ve işyerine olan saygısını artırır hem de bilgi ve malzemelere daha kolay ulaşılmasını sağladığı için verimliliği artırır. Ancak tertip ve düzenin sağlanması da yetmez bunun süreklilik kazandığı bir kampanyaya dönüştürülmelidir. Bu eğitimle yöneticilerin kendi birimlerinde 5S kurallarını nasıl uygulayacakları ve çalışma metotları anlatılmaktadır.

 • 5S nedir? Uygulama aşamaları nelerdir?
 • 5S’in işletmeye sağladığı yararlar
 • 5S’in 5 Adımı ve işlem basamakları
 • 1. Adım SEIRI – Ayıklama Sınıflandırma
 • 2. Adım SEITON – Düzenleme Yerleştirme
 • 3. Adım SEISO – Temizlik
 • 4. Adım SEIKETSU – Standartlaştırma
 • Standartlaştırma için kontrol Noktalarını belirleme
 • 5. Adım SHITSUKE – Eğitim ve Disiplin
 • 5S’i uygulama Süreci
 • Yönetimde 5S Kültürünü Yaratma ve Yayma Yöntemleri
 • 5S için İş Ortamı Analizi
 • İyileştirme Süreci