İstatistiksel Proses Kontrol (İPK/SPC)

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK/SPC)

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Üretim proseslerinin istatistiksel yöntemlerle kontrolü ile ürünlerin hatasız üretilmesi için oluşturulan teknik anlatılmakta, sektörel örneklerle İPK uygulamasının pratik anlatımı yapılmaktadır.

 • Proses, Proses Kontrol ve Proses Kalite Kontrol
 • İstatistiksel Proses Kontrol nedir?
 • Değişkenlik ve Nedenleri
 • Veri nedir?
 • Verilerin Değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntemler
 • Standard Sapma ve Normal Dağılım
 • Kontrol Parametlerinin Belirlenmesi
 • Kontrol Limitlerinin Hesaplanması
 • Kontrol Diyagramları : Hazırlanması ve Kullanımı
 • Veri tiplerine göre Kontrol Diyagramları (X-R, np, u)
 • Proses Yeterlilik Analizi : Cp ve Cpk
 • Pozitrol Plan ve Kullanımı