Problem Çözme Teknikleri / İstatistiksel Analizler

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Problem Çözme Teknikleri / İstatistiksel Analizler

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : İşletmelerde problemlerin çözümünde kullanılan temel istatistiksel teknikler.

 • Beyin Fırtınası
 • Akış Diyagramları
 • Kök Neden Analizi (Kılçık Diyagramları)
 • Histogram
 • Pareto Analizi
 • Dağılım Diyagramları
 • Kontrol Diyagramları
 • Proses, Proses Kontrol ve Proses Kalite Kontrol
 • İstatistiksel Proses Kontrol nedir?
 • Değişkenlik ve Nedenleri
 • Veri nedir?
 • Verilerin Değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntemler
 • Standard Sapma ve Normal Dağılım
 • Kontrol Parametlerinin Belirlenmesi
 • Kontrol Limitlerinin Hesaplanması
 • Kontrol Diyagramları : Hazırlanması ve Kullanımı