İş Hayatında Stres Yönetimi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

İş Hayatında Stres Yönetimi

Eğitim Süresi : 0,5 Gün

Amaç : Kişilerin işlerini yaparken işlerine konsantre olmaları içn gereken stresi oluşturması, aşırı strese izin vermemek için stresi yönetebilmesinin sağlanması, yönettiği ekibin stresini optimum seviyede tutması için yapması gerekenleri katılımcılara aktarmaktır.

 • Stres nedir, neden önemlidir?
 • Stres tepkilerini (bilişsel, duygusal ve davranışsal) tanıma farkına varma
 • Stres esnasında organizasyonda yaşanan değişimler
 • Strese sebep olan faktörler
 • Pozitif olabilme yöntemleri
 • Stres yönetimi nasıl uygulanır
 • Stresle başa çıkma teknikleri
  • Kişinin kendisi ile olumlu diyalog kurması
  • Gevşeme alıştırmaları
  • Kişisel sorunların gözden geçirilmesi
  • Zaman yönetimi
  • Zararlı alışkanlıklardan kurtulma
  • Etkili iletişim
 • İyi ve kötü stres açılımları
 • Stresin optimal eğrisi
 • Stresi kontrol altına almak