Satışta Etkili Sunuş Teknikleri

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Satışta Etkili Sunuş Teknikleri

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Çalışanların kendini ifade, amaçlarının sunumlarını güçlendirmek ve çalışanların kendilerini etkili tanıtımlar yapma becerisini artırmak.

 • Dinleyiciyi Yönetmek
 • Dinleyicinin Tutumunu Değiştirmek
 • Dinleyiciye Güven Vermek için yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler
 • Konu Seçimi ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Sunuş Tekniklerinde Neden – Sonuç İlişkisi
 • Neden – Sonuç İlişkilerinde Tümdengelim ve Tümevarım
 • Sözsüz İletişim
 • Sözel Destek Öğeler
 • Sayısal Destek Öğeler
 • Görsel Destek Öğeler
 • Sunuş Hazırlama Rehberi
 • Giriş ve Sonuç Kısmında dikkat edilecekler
 • Sahne Korkusu ve gidermek için yapılacaklar
 • Geleneksel Jestler
 • Sesin Kullanılması