Stratejik Pazarlama ve Swot Analizi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Stratejik Pazarlama ve Swot Analizi

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetiminde Stratejik Yönetimin Önemi. Pazar hareketleri ve marka konumlamasının doğru stratejilerle yapılması için temel yönetim tekniklerinden SWOT Analizi ile Stratejilerin sonuca etkisinin ölçülebilir hale getirilmesinin anlatıldığı eğitimde ürün ve marka yönetiminin temellerini bulacaksınız

 • Müşteri Kimdir?
 • Dünyanın en zor ve beklide en kolay işi……Satış
 • Marka ve Markalaşma yolunda anahtar Farklı Olmak
 • Strateji ! Yollardan Yol Beğen
 • Stratejik Pazarlama ve Pazar Analizleri
 • Yeni Pazarlar ve Marka Yönetiminde Stratejik Pazarlamanın Faydası
 • Cephe, Topçu Birlikleri, Genel Kurmay Neredeyiz?
 • Marka Yönetiminde CRM ve Halkla İlişkiler: Doğru Mesajları Nasıl Bileceğiz?
 • SWOT Analizi Tekniği
  • SWOT Analizi Nedir?
  • Nerelerde ve Ne Zaman Kullanılmalıdır
  • SWOT Matrisi
  • İçsel ve Dışsal Analiz Nasıl Yapılmalıdır
  • Güçlü Yönler
  • Zayıf Yönler
  • Fırsatlar
  • Tehditler
  • Dışsal Faktörlerin Değerlendirilmesi
  • İçsel Faktörlerin Değerlendirilmesi
  • SWOT Tablosunun Sayısallaştırılması
  • SWOT Sonuç Ağırlık Puanının Hesaplanması
  • TOWS Matrisi ve Sonuç Değerlendirmesi
  • SWOT Analizi Karar Tablosu
  • SWOT Analizi Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Örnek bir SWOT Analizi Yapılması