ISO 22000 Temel Eğitim Programı

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 22000 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 Gün

Hedef Kitle: Gıda Güvenliği Zincirindeki tüm üretici, tedarikçi ve destek hizmetleri sunan kuruluşlarda görev alan kişiler

Konu: Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki tehlikeleri analiz etmek ve yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır. 

  • Temel kavramların açıklanması,

  • İş Akış Şemalarının oluşturulması,

  • Ön Gereklilik Programları (OGP, OOGP)

  • Tehlike Analizleri

  • HACCP Planının oluşturulması,

  • Doğrulama Planlarının

  • Yasal şartların ve Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,

  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

  • Pratik ve Örnek Çalışmalar