Entegre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Entegre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Hedef Kitle : Yönetici ve Yönetici Adayı Personel

Amaç : Yönetici ve Yönetici adaylarına yönelik olarak, Kalite Bilinçlendirme, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Standardlarının ortak anlatımıdır.

 • Kalitenin Nedir?
 • Çağdaş Müşteri ve Hizmet Veren Yaklaşımı
 • Kalite Fonksiyonlarının Açıklanması
 • Rekabet kavramı ve kalite yönetimindeki yeri
 • Süreç Yaklaşımı
 • Müşteri Odaklılık
 • ISO 9001 : 2015 Temel Dokümantasyon Yapısı
 • ISO 9001 : 2015’in temel kapsamları
 • Kalite Yönetim Sisteminin Temel Yararları
 • Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Aşamaları
 • CQI (Sürekli Kalite İyileştirme) Metotları
 • ISO 9001 : 2015’in maddelerinin kısaca açıklanması
 • Çevre Nedir?
 • Çevreyi Etkileyen Faktörler
 • Neden Çevre Yönetim Sistemi
 • Çevresel Unsur ve Çevresel Yön Kavramı
 • Türk Çevre Mevzuatının Açıklanması
 • ISO 14001 : 2015 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Çevresel Proses Matrisi
 • Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Unsurun Tanımlanması Etkinin Değerlendirilmesi
 • ÇYS Oluşturma Aşamaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?
 • İSG Kayıpları
 • İSG sonucu beklenen faydalar, gelişmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Etmenler
 • Dünyada ve Türkiye de İş Kazalarının Durumu
 • Başlıca İSG Metrikleri
 • Tehlike Piramidi
 • İzleme ve Denetim
 • İSG Kültürü ve İSG Yönetimi
 • Avrupa Birliği İSG Direktifleri
 • ISO 45001 : 2018 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Türk İSG Mevzuatının Açıklanması
 • İSG Yönetim Programı
 • Acil Durum Hazırlık ve Acil Durum Planlaması
 • İSG Performans İzleme ve Kaza Analizleri
 • Tehlikeler ve Riskler
 • Risk Analizi