ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Amaç : Çevre Yönetim Sistemi kavramının anlatıldığı, bir kurumda ISO 14001 standardının kurulması sırasında yapılacak işler ve yaşanması muhtemel problemlerin tartışıldığı bir eğitimdir.

 • Çevre Nedir?
 • Çevreyi Etkileyen Faktörler
  • Global Faktörler
  • Yerel Faktörler
 • Neden Çevre Yönetim Sistemi
 • Çevresel Unsur ve Çevresel Yön Kavramı
 • Türk Çevre Mevzuatının Açıklanması
 • Yüksek Seviyeli Yapı (High Level Structure) modeli ve amacı
 • ISO 14001 : 2015 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Çevresel Proses Matrisi
 • Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Çevresel Risklerin ve Fırsatların değerlendirilmesi
 • Unsurun Tanımlanması Etkinin Değerlendirilmesi
 • ÇYS Oluşturma Aşamaları
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile Olan Farklar ve Benzerlikler
 • Belgelendirme Süreci