Süreç Yönetimi ve Süreçlerle İyileştirme

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Süreç Yönetimi ve Süreçlerle İyileştirme

Eğitim Süresi : 3 Gün

Amaç : Kurumun süreç bazlı yönetilmesi, iş süreçlerinin tanımlanabilmesi, mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşımdır. Eğitimin temel amacı, katılımcıların her gün yürüttükleri işleri görsel hale getirebilmeleri ve bu haritalar üzerinden işlerin yapılma metotlarını değiştirebilmeleridir.

 • Kurumu Tanımlama
 • Süreç nedir?
 • Süreç Yönetimi Nedir?
 • Süreç İyileştirme ve Süreçlerle Yönetim
 • Performans İyileştirme Planlaması
 • Stratejik Seviye Planlama
 • Mevcut Sistemin Tanımlanması ve Süreç İlişkileri Haritalaması
 • Kurumsal Çevre Haritası Oluşturma
 • Temel İş Süreci Haritası Oluşturma
 • Fonksiyon İlişkileri Haritası Oluşturma
 • Süreç Analizi ve Tasarımı
 • Fonksiyonlar arası Süreç Haritalarının Hazırlanması
 • Uygulamaya Geçiş ve Değişim Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Metrikler
 • Hedefler ve Hedeflerle Yönetim
 • Süreç Çizimi Atölye Çalışması (0,5 gün)
 • Süreç Analizi Atölye Çalışması (0,5 gün)