Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin işletmelerdeki uygulamalarının tanıtıldığı, Avrupa Kalite Ödülü kriterlerine göre TKY yapılanmasının katılımcılara aktarıldığı bir eğitimdir.

 • Toplam Kalite Yönetimi nedir? Ne değildir?
 • Yeni Pazar Eğilimleri, Çağdaş Müşteri ve Toplam Kalite
 • Çağdaş Üretici ve Toplam Kalite
 • Üretim ve Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri
 • Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları
  • Müşteri Odaklılık
  • Süreçlerle Yönetim
  • Hedeflere Yönlendirme
  • Verilerle Yönetim
  • Önlemeye Yönelik Yaklaşım (Proaktif Yaklaşım)
  • Sürekli İyileştirme (Kaizen)
  • Çalışanların Katılımı ve Sinerji
  • Tedarikçilerle İlişkiler
  • Sürekli Öğrenme
  • Liderlik
 • Öz değerlendirme ve EFQM Modeli