Motivasyon Teknikleri ve Astların Motivasyonu

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Motivasyon Teknikleri ve Astların Motivasyonu

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Yöneticilerin astlarını yönlendirmeleri ve işe olan konsantrasyonlarını daima yüksek tutmaları için temel kurallar.

 • Motivasyon Nedir?
 • Güdüsel İhtiyaçlar ve sınıfları
 • İnsan Doğası ve Motivasyon
 • X Teorisi
 • Y Teorisi
 • Z Teorisi
 • Güdüleme Kuramları
 • Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Birlikte Çalıştığınız Ekibinizi Teşvik Etmenin Yolları
 • İnsanı Motive Etmenin Temel Faktörleri
  • Kişisel Farklılıkları Tanımak
  • İnsanlarla İşleri Eşleştirmek
  • Amaçların Ulaşılabilir Olarak Algılanmasını Sağlamak
  • Ödülleri Bireyselleştirmek
  • Ödüllerle Performansı Birbirine Bağlamak
  • Sistemin Adilliğini Gözden Geçirmek ve Algıyı Takip etmek
 • Motivasyon Tekniklerine Yandan Bakış
  • Gelir
  • Ekonomik Güvenlik
  • Eğitim ve Yükselme Olanakları
  • Sevilen İş ve Rekabet
  • Statü ve Değer
  • Özel Yaşama Destek
  • Kararlara Katılma
  • Adaletli ve Sürekli Çalışma Kuralları ve Disiplini
  • Rotasyon
 • Yaptığım İşte Beni Harekete Geçiren Ne? (Self Motivasyon)