ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli gıda üretmek amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Hammaddenin temininden ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

ISO 22000 standardının temel yaklaşımı; güvenli gıda üretmek ve üretimi etkileyen işletmenin altyapısı, personel ve ekipmanlarını da kontrol altında tutmaktadır. Sadece gıda güvenliğini değil; üretimde de kaliteyi arttırdığı için firmalar tarafından tercih edilmektedir.