Kalite Politikası

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Kalite Politikası

  • Belgelendirme ve muayene sektöründe tüm kuruluşlarımıza eşitlik, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda katma değer yaratan denetimler gerçekleştirmek,
  • Kuruluş odaklı ve nitelikli hizmet sağlamak,
  • Yasal şartlara, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020, ISO/TS 22003, ISO 50003, ISO 19011, ISO/IEC 17020 şartlarına, ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standartlar ve rehberlere uygun olarak hizmet vermek
  • MSC kurallarına ve akreditasyon kurallarına tam, eksiksiz ve sürekli uymak,
  • Hizmetlerimiz için nitelikli, tecrübeli profesyonel ve yeter sayıdaki personeli temin etmek, 
  • Çalışanlarımızla her türlü konuyu paylaşarak niteliklerini sürekli geliştirmek,
  • Hizmetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için uygulanan sistemin etkinliğini sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,
  • Hizmetlerimiz kapsamındaki konularda, güncel gelişmeleri takip ederek, ilgili tarafları bilgilendirmek,
  • İçinde yaşadığımız çevrenin korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak,
  • Sektöründe saygın, güvenilir ve itibarlı bir kuruluş olmak politikamızdır.
 
Sedat ÇELİK
Genel Müdür