Basınçlı Kaplar

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Basınçlı Kaplar

Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önem arz etmektedir. Basınçlı ekipmanlar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir.

Basınçlı kap ve tesisatlarının güvenli olarak çalışabilmeleri için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir çok işletme yetkilisi periyodik kontrol ile periyodik bakımı karıştırmakta ve bakım yaptırdığında yeterli olduğunu sanmaktadır. Oysa periyodik kontrol araç muayenelerinde olduğu gibi bakımdan ayrı bir faaliyettir. Periyodik Kontroller, ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının yönetmelikle yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını içermektedir.

Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina veya metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina tekniker ve yüksek teknikerleri yetkilidir. Periyodik kontroller en geç 1 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ekipmanda yapılan önemli değişiklikler, kazalar vb. durumlarda ise 1 yıl beklenmeden periyodik kontroller yenilenmelidir.

Basınçlı kaplarda ekipman basıncının 1,5 katı ile hidrostatik test gerçekleştirilmektedir. Böylece ekipmandaki zayıf ve sorunlu noktalar güvenli şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Emniyet ventillerinin de çalışmaları kontrol edilmektedir. Ekipmanın ölçü ve kontrol cihazlarının doğru çalışması kontrol edilmektedir. İşyerinin ve ekipmanın şartları nedeniyle hidrostatik testlerin gerçekleştirilemeyeceği durumlarda, hidrostatik testlerin yerine tahribatsız muayene yöntemleriyle (NDT) de periyodik kontroller gerçekleştirilebilmektedir.

MSC Belgelendirme tümü Makine Mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak İş Ekipmanları Periyodik Muayene konusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Başlıca Basınçlı Kap Muayene Hizmetlerimiz

 • Buhar Kazanı
 • Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı
 • Kızgın Su Kazanı
 • Kızgın Yağ Kazanı
 • Hava Tankı
 • Hidrofor
 • Otoklav
 • Genleşme Tankı
 • Boyler
 • Sanayi Gazları Depolama Tankı
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Madde Depolama Tankı

Basınçlı Kapların Azami Muayene Periyotları ve Standartları

Ekipman Adı

Kontrol Periyodu(Standartlarda Aksi Belirtilmemişse)

Periyodik Kontrol Kriterleri

Buhar Kazanları

1 Yıl

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer Kazanları

1 Yıl

TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 303-5

standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Taşınabilir gaz tüpleri

3 Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri)

10 Yıl

TS 1446, TS EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Basınçlı Hava Tankları

1 Yıl

TS 1203, EN 286-1, TS EN 1012-1 TS EN 13445-5  standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.