ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Uluslararası standartları yazan ve yayınlayan kuruluş olan ISO (International Organization for Standardization) artık tüm yönetim sistemi standartlarını “Yüksek Seviye Yapı” denilen ortak bir çatı altında yayınlamaya başladı. Revize olan tüm yönetim sistemleri artık “Risk” tabanlı bir yaklaşıma sahip. Standartların getirdiği risk yaklaşımını bir tüme varım felsefesiyle “Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesinde tüm kuruluşunuza uygulayabilmeniz için ISO 31000 size yol gösterecek bir kılavuzdur.
Riskleri etkin yöneten kuruluşların kendilerini korumaları ve büyümeleri daha muhtemeldir. Tüm şirketlerin karşısındaki engel, iyi uygulamayı gündelik operasyonlarına entegre etme ve kurumsal yöntemlerinin daha geniş açıda uygulamaktır.

ISO 31000 Nedir?

ISO 31000 risk yönetimi uluslararası bir standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. İster kamu, ister özel, ya da sosyal alanda çalışın, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanabildiği için ISO 31000 standardından yarar sağlayacaksınız. Tüm kuruluşlar riski bir ölçüye kadar yönetirken, bu standardın en iyi uygulama tavsiyeleri yönetim tekniklerini iyileştirmek ve iş yerinde her an iş güvenliği ve sağlığını hakim kılmak için geliştirilmiştir.
ISO 31000 ilke ve yönergelerini şirketinizde uygulayarak operasyonel verimi, yönetiim ve hissedar güvenini arttıracak, kayıpları en aza indireceksiniz. Bu uluslararası standart sağlık ve güvenlik performansını pekiştirmenizde, karar süreci için sağlam bir temel oluşturmanıza ve tüm alanlarda proaktif yönetimi teşvik etmenizde yardımcı olur.

ISO 31000 Yararları Nedir?

  • Operasyonel verimi ve yönetimi proaktif olarak geliştirir
  • Hissedarlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
  • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular
  • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
  • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur
  • İş sürekliliği elde edersiniz.
  • Risk ve fırsatları analiz eder planlama doğru strateji uygularsınız.