MUAYENE FAALİYETLERİNDE TARAFSIZLIK,BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

MUAYENE FAALİYETLERİNDE TARAFSIZLIK,BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

MSC Üst Yönetimi ISO/IEC 17020 standardı doğrultusunda tarafsızlık ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir.

Tarafsızlık

 • MSC Belgelendirme Muayene faaliyetlerinde her türlü mali, idari, siyasi, sosyal ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olacağını,
 • MSC Belgelendirme, şirket hissedarlarını ve 1. derecede akrabalarını muayene hizmeti ile ilgili karar alıcı mercilerde görevlendirmeyeceğini,
 • MSC Belgelendirme Muayene faaliyetlerinde görev alan personelin, uzmanın ve komite üyelerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermelerini sağlanacağını,
 • MSC Belgelendirme muayene faaliyetlerinde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeyeceğini,
 • MSC Belgelendirme Sistem belgelendirme bölümü tarafından belgelendirmesi yapılan kuruluşların muayenesinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını,
 • MSC Belgelendirme muayene faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek, çıkar çatışması yaratabilecek durumları ve riskleri tanımlayacağını,
 • MSC Belgelendirme muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını,

Yeterlilik

 • MSC Belgelendirme muayene hizmetlerinin taşeronlara verilmeyeceğini,
 • MSC Belgelendirme Muayene faaliyetlerinde sadece tam bağımsız, tarafsız, gerekli tecrübeye sahip, yetkin teknik yönetici ve muayene uzmanları kullanacağını,
 • MSC Belgelendirme olarak faaliyette bulunduğumuz tüm konularda yeterli sayıda personel, uzman ve teknik yönetici istihdam edeceğimizi,

Finansal Yeterlilik

 • MSC Belgelendirme gerekli durumlarda kendi öz sermayesi ve mal varlıkları ile MSC Belgelendirme’ nin finansal yeterliliğini devam ettireceğini,
 • MSC Belgelendirme muayene hizmetleri ve sistem belgelendirme hizmetlerinin kaynaklarını gerektiğinde ortak olarak kullanarak finansal problemlerin karar mekanizmasını etkilemeyeceğini,

Sorumluluk

 • MSC Belgelendirme tüm muayene faaliyetlerinde, tarafsızlığı sağlayacağını, çıkar ilişkisi oluşabilecek durumları analiz ederek kabul edilebilir seviyeye getireceğini, gizlilik prensibine bağlı kalacağını ve tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için uygun kaynağı ve altyapıyı sağlayacağı,
 • MSC Belgelendirme, muayene faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler için, mesleki sorumluluk sigortası yaptırdığını,

Gizlilik

 • MSC Belgelendirme muayene hizmetlerinde tüm aşamalarda tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalacağını,
 • MSC Belgelendirme tüm ofis çalışanları, Teknik Yönetici ve muayene personelleri ile gizlilik sözleşmesi imzalayacağını,
 • MSC Belgelendirme Sadece yetkili kişilerin ulaşabileceği şekilde bilgi güvenliği yönetim sistemi ve arşiv sistemi oluşturduğunu,

Şikayet ve İtirazların Çözümlenmesi

 • MSC Belgelendirme muayene prosesinin tüm aşamalarında hizmetin sunumu ile ilgili gelen şikayet ve/veya itirazların tarafsız olarak değerlendireceğini ve çözümleyeceğini,

 

Taahhüt eder.