Yönetim Taahhüdü

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Yönetim Taahhüdü

MSC Yönetimi ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020, ISO/TS 22003, ISO 50003 ve ISO/IEC 17020 standartları doğrultusunda tarafsızlık ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir.
 
 • Belgelendirme ve muayene hizmetlerinde hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda ayrımcılık yapmayacağımızı, hizmetlerimizin tüm aşamalarında adil, bağımsız, tarafsız ve objektif olacağımızı,
 • Belgelendirme ve muayene faaliyetlerinde görev alan personel, denetçi, uzman ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermeleri sağlanacağını,
 • Faaliyetlerimiz kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı önlemleri aldığımızı,
 • Mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı sağladığımızı, bu konuda finansal denetimlerin periyodik olarak Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından yapıldığını, gerekli durumlarda şirket ortaklarının kişisel mal varlıklarını MSC için kullanacağını,
 • Hizmetlerimizde diğer belgelendirme ve muayene şirketleri ile ortak hareket etmeyeceğimizi,
 • MSC şirket sahiplerinin ortak olduğu veya bir şekilde ticari ilişkisi olduğu kuruluşların belgelendirme/muayene işleminin yapılmayacağını,
 • MSC’nin yönetim sistemleri belgelendirmesi veya muayene hizmeti sunan bir kuruluşun belgelendirmesini yapmayacağını,
 • MSC Belgelendirme ve Muayene süreçlerinin ilgili aşamalarında komitelerin bağımsız karar mercii olduğunu ve Üst yönetiminin tüm komite kararlarına uyacağını,
 • MSC nin denetim ekibi, komite üyeleri ve tüm personelinin ilgili kuruluş ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ve tarafsızlığımızı riske atacak maddi, ticari, arkadaşlık vb. bir bağının bulunmadığını garanti altına alacağını,
 • MSC’ nin belgelendirdiği tüm kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizli kalacağını ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • MSC’ de belgelendirme ve muayene ile ilgili kararların denetim yapanlardan farklı, mesleğinde uzman tarafsız ve bağımsız kişilerce alınacağını,
 • MSC’ de yönetim sistem/leri ve diğer konularda danışmanlık hizmetleri verilmemekte olduğunu, herhangi bir konuda danışman firmalar ile ortak hareket edilmesinin söz konusu olmayacağını,
 • Yapılan tüm belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin Tarafsızlığı Koruma Komitesi denetimine açık olacağını,
 • Belgelendirme hizmetleri talebinde bulunan kuruluşların MSC’ ye ücret ödemelerinin, belgelendirmeye hak kazandıkları anlamına gelmediğini,
 • MSC olarak belgelendirmiş olduğumuz kuruluşlar da dahil olmak üzere hiçbir kuruluşa iç tetkik önermeyeceğimizi ve sağlamayacağımızı taahhüt ederiz. 

 

   Genel Müdür

   Sedat ÇELİK