MSC Belgelendirme

Hizmetlerimiz

İlgili mevzuat ve yasal şartlar gereği birçok firmada zorunlu hale getirilen bazı uygulamalara hazırlıklı olabilmek için gerekli yönetim sistemlerinin kurularak işletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Değişen ve gelişen iş dünyasının dinamiklerini takip etmek, kanuni zorunluluklara uymak, verimliliği her geçen gün arttırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabilir.

CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

MSC Belgelendirme

Online İşlemler

MSC Belgelendirme

Hakkımızda

MSC Belgelendirme, 2009 yılında sektörde uzun yıllar tecrübeye sahip ortaklar tarafından ulusal ve uluslararası alanlarda yönetim sistemleri, ürün belgelendirme, teknik kontrol, 2.taraf denetimler, personel belgelendirme ve eğitim hizmetleri konularında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

MSC Belgelendirme TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 22003 ve TS EN ISO/IEC 27006 sistemlerinden akredite olarak ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 27001 BGYS ve ISO 22000 GGYS konularında hizmet vermektedir.

MSC Belgelendirme Aynı zamanda TS EN ISO/IEC 17020 muayene hizmetlerinde de akredite A Tipi Muayene kuruluşu olarak Kaldırma İletme Ekipmanları, Basınçlı Kaplar, Elektriksel Ölçümler ve Asansörlerin Muayenesi konularında hizmet vermektedir.

MSC Belgelendirme sahip olduğu geniş akreditasyon yelpazesiyle, çeşitli sektörlerden birçok müşteriye hizmet vermektedir. Müşteri beklentilerini sürekli yakından takip ederek, hizmet ve sektör çeşitliliğini arttırmak MSC nin hedefleri arasındadır.

MSC Belgelendirme çalışan niteliklerinin değişen şartlara uygunluğun sağlanması için profesyonel eğitim konusuna önem vermektedir.

REFERANSLARIMIZ

Haberler

Duyurular