İknanın Psikolojisi ve Müzakere

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

İknanın Psikolojisi ve Müzakere

Eğitim Süresi : 0,5 Gün

Amaç : Müzakerenin kontrolü ve müzakere edilen kişinin karar mekanizmasının yönetilmesi için uygulanması gereken teknikler, müzakere hazırlığı, müzakere psikolojisinin yönetilmesi kavramlarının katılımcılara aktarılmasıdır.

  • Müzakere Tanımı ve Süreçleri
  • Stratejik Müzakere Kavramı
  • Müzakerede Denge Unsuru
  • İkna Psikolojisi
  • Çatışma Karşısındaki Tavrımız ve Müzakerelerde
  • Durumsal Olarak Kullanım Yerleri
  • Müzakere Masası Taktikleri Ve Panzehirleri