Stres Yönetimi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Stres Yönetimi

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Çalışma ve sosyal yaşamın hızla değiştiği günümüzde, stres sıkça kullanılan; genellikle, endişe, gerginlik, korku, kaygı gibi duyguları da içinde barındıran bir kavramdır. Gittikçe artan sayıda insan, yoğun stresin etkilerinden rahatsız olmakta ve stresten korunma yolları aramaktadır. Ancak stresin belirli bir düzeyi, başarmak, gelişmek ve ilerlemek için gerekli hırsı oluşturmaktadır. Stres kaynaklarının ve bunlara verilen tepkilerin tanınması, stresten daha bilinçli ve yaratıcı bir şekilde yararlanılmasını olanaklı kılmaktadır. Böylece kişinin farkındalık alanındaki stres, yönetilebilir bir kavrama dönüşmektedir.

 • Stresi tanıma
 • Stres tepkilerini(bilişsel, duygusal ve davranışsal) tanıma
 • Bireysel stres faktörleri analizi
 • İş yerindeki kronik stres kaynaklarını belirleme
 • Yoğun stresli ve düşük stresli yaşam tarzlarını karşılaştırma
 • Stresle başa çıkma yöntemleri
  • Kişinin kendisi ile olumlu diyalog
  • Gevşeme alıştırmaları
  • Kişisel sorunların gözden geçirilmesi
  • Zaman yönetimi
  • Zararlı alışkanlıklardan kurtulma
  • Etkili iletişim