Verimlilik Arttırma Teknikleri

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Verimlilik Arttırma Teknikleri

Eğitim Süresi : 1 Gün

Amaç : Kurumlarda verimlilik bilinci oluşturma, verimliliği artırma için çalışanların bilinçlendirilmesi, verimlilik kayıplarının analizinde çalışanların yalnız kendi sorumluluk alanlarını değil tüm kurumu sürekli takip etmeleri için bir kurum kültürü oluşturma çalışmasıdır.

 • Verimlilik Nedir, Ne Değildir?
 • Verimliliğin İşletme Açısından Önemi
 • Performans ile Verimlilik arasındaki ilişki
 • E. Deming’in 14 Kuralı
 • Takım Ruhu
 • Verimlilik Artırma Teknikleri Uygulama Alanları
 • Kariyer Planlama
 • Veri Saptama
 • İnsan Kaynakları Planlama
 • Makina-Ekipman Planlama
 • Malzeme-İhtiyaç Planlama
 • Termin Planlama
 • Verimlilikte Liderlik
 • Kaizen ( Sürekli İyileştirme)
 • Verimliliği Olumsuz Etkileyen Zayıf Noktalar
 • Verimlilik Artırma Çalışmaları ile Elde Edilecek Yararlar
 • Kıyaslama ( Benchmarki)