Entegre Yönetim Sistemleri Temel Eğitim Programı

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Entegre Yönetim Sistemleri Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 Gün

Hedef Kitle: Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Konu: Yönetici ve Yönetici adaylarına yönelik olarak, Kalite Bilinçlendirme, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Standartlarının ortak anlatımıdır. 

 • Kalite Nedir?

 • Çağdaş Müşteri ve Hizmet Veren Yaklaşımı

 • Kalite Fonksiyonlarının Açıklanması

 • Rekabet Kavramı ve Kalite Yönetimindeki Yeri

 • Süreç Yaklaşımı

 • Müşteri Odaklılık

 • ISO 9001’in Temel Kapsamları

 • Kalite Yönetim Sisteminin Temel Yararları

 • Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Aşamaları

 • CQI (Sürekli Kalite İyileştirme) Metotları

 • Çevre Nedir?

 • Çevreyi Etkileyen Faktörler

 • Neden Çevre Yönetim Sistemi

 • Çevresel Unsur ve Çevresel Yön Kavramı

 • Türk Çevre Mevzuatının Açıklanması

 • ISO 14001: 1996 Standardının Maddelerinin Açıklanması

 • Çevresel Proses Matrisi

 • Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Unsurun Tanımlanması Etkinin Değerlendirilmesi

 • ÇYS Oluşturma Aşamaları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir

 • İSG Kayıpları

 • İSG Sonucu Beklenen Faydalar ve Gelişmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Etmenler

 • Dünyada ve Türkiye de İş Kazalarının Durumu

 • Başlıca İSG Metrikleri

 • Tehlike Piramidi

 • İzleme ve Denetim

 • İSG Kültürü ve İSG Yönetimi

 • Avrupa Birliği İSG Direktifleri

 • OHSAS 18001: 2007 Standardının Maddelerinin Açıklanması

 • Türk İSG Mevzuatının Açıklanması

 • İSG Yönetim Programı

 • Acil Durum Hazırlık ve Acil Durum Planlaması

 • İSG Performans İzleme ve Kaza Analizleri

 • Tehlikeler ve Riskler

 • Risk Analizi