Kaldırma İletme Ekipmanları

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Kaldırma İletme Ekipmanları

Günümüz çalışma şartlarında, işyerlerindeki yaralanmalar ve ölümlü kazalar karşılaşılan en üzücü problemlerden biridir.

Bu problemleri minimuma indirgemenin en önemli yolu kullanılan iş ekipmanlarının periyodik bakımı ve muayenesinin yapılmasıdır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrollerinde öncelikle belge kontrolleri, görsel kontroller ve işlevsel kontroller gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ekipmanın ilgili standartlarının şartlarına uygun olarak yük testleri gerçekleştirilmektedir. Örneğin vinçlerde kapasitenin 1,25 katı ile statik testler ve 1,1 katı ile de dinamik testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekipmanın özelliğine göre, ilgili standartların öngördüğü aşırı yük sistemlerinin çalışmaları, emniyet frenlerinin çalışmaları gibi kontroller de gerçekleştirilmektedir. Kontrollerde kalibrasyonlu ölçü aletleri kullanılmaktadır.

MSC Belgelendirme tümü Makine Mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 8566-3, TS EN 14985, TS EN 13000+A1, TS EN 12999+A1, TS EN 14439+A2, TS ISO 1074, TS 10201 ISO 3184, TS EN ISO 3691-5, TS EN 1495+A2, TS EN 1493, TS EN 280+A1, TS EN 1808 standartları kapsamında Kaldırma ve İletme Ekipmanları konusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları Başlıca Muayene Hizmetlerimiz

 • Gezer Köprülü Vinç
 • Monoray Vinç
 • Portal Vinç
 • Kule Vinç
 • Döner Kollu Vinç
 • Caraskal
 • Mobil Vinç
 • Yükleyici Kren
 • Forklift
 • Transpalet
 • İstif Makinası
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Sütunlu Çalışma Platformu
 • Asılı Erişim Donanımı
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

Gezer Köprülü Vinç:

Gezer Köprülü Vinçlerin standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır. TS ISO 11662-1,TS ISO 9927-1, TS ISO 8566-5, TS 10116, TS ISO 12480-1, TS EN 13557 ve TS EN 818-6+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Monoray Vinç:

Monoray Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. TS ISO 9927-1, TS 10116, TS ISO 12480-1, TS EN 13557 ve TS EN 818-6+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Monoray Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Portal Vinç:

Portal Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. TS ISO 11662-1,TS ISO 9927-1, TS ISO 8566-5, TS 10116, TS ISO 12480-1, TS EN 13557 ve TS EN 818-6+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Portal vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Kule Vinç:

Kule Vinç periyodik kontrollerinde yapılacak olan deneyde 1,1 katı olması gerekir. TS EN 13557, TS ISO 4309, TS ISO 8566-3 ve TS EN 14439+A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.Kule Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Caraskal:

Caraskal periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. TS EN 14492-1+A1 ve TS EN 818-6+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Caraskal standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Mobil Vinç:

TS ISO 4309, TS EN 12999+A1, TS 10116 ve TS EN 13000:2010+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Portal vinçler standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Forklift:

Forklift periyodik kontrollerinde yapılacak kapasite diyagramındaki yüklerden herhangi biri ile statik ve dinamik kontrolü yapılır. TS ISO 1074, TS 10201 ISO 3184, TS 10689 ve TS ISO 5057 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Forklift standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Transpalet:

Transpalet periyodik kontrollerinde yapılacak olan deneyler beyan yükünün 1.33 katı olması gerekir. TS EN ISO 3691-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Transpalet standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır.

Araç Kaldırma Lifti:

Araç Kaldırma Lifti periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. TS EN 1493 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Araç Kaldırma Lifti standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak en az YILDA BİR periyodik kontroller yapılır

İstif Makinesi:

İstif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.