ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

İşyerlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi , bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

ISO 45001 Tarihçesi Ve Ilgili Diğer Standartlar

 • 1974 : İşyerinde sağlık ve güvenlik yasası (HASAW-İngiltere)
 • 1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
 • 1987 : ISO 9000 Serisi
 • 1991 : HS(G) 65 Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi
 • 1994 : ISO 9000:94 yayınlandı & BS 5750 yürürlükten kalktı
 • 1996 : ISO 14001 : 1996 yayınlandı
 • 1996 : BS 8800 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için rehber
 • 1999 : OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
 • 2000 : ISO 9000 :2000 yayınlandı
 • 2004 : ISO 14001:2004 yayınlandı
 • 2007: OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
 • 2008 : ISO 9001: 2008 yayınlandı
 • 2015 : ISO 9001: 2015 yayınlandı
 • 2015 : ISO 14001: 2015 yayınlandı
 • 2015 : ISO 45001: 2015 yayınlandı

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Faydaları

 • Kârlılığı artırmak,
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
 • Motivasyon ve katılımı artırmak,
 • Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak 

İSO 45001 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden Oluşmaktadır

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler Ve Tarifler 

ISO 45001 Yönetim Sistemi Unsurları

 • Genel Şartlar
 • İSG Politikası
 • Planlama
 • Uygulama Ve Çalıştırma
 • Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi