Diksiyon Eğitimi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Diksiyon Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Amaç : Karşımızdakini ikna etmek için öncelikle sesimizi iyi kullanmalıyız. Diksiyon sözlerimizin etki gücünü artırmak için sesimize nasıl hakim olacağımızın ve dili etkili kullanmamızın tekniklerinin anlatıldığı eğitimdir.

 • Diksiyon Nedir?
 • Diksiyonun İş Ve Sosyal Hayata Katkıları
 • Diksiyonun Temel Özelikleri
  • Fonetik
  • Söyleyiş
  • Boğumlama
  • Vurgu
  • Durak
  • Ulama
  • Konuşma Ve Yazı Dili Farkları
  • Türkçe Yazıldığı Gibi Okunmayan Bir Dildir…
 • Diyafram Kullanımı
  • oluma Ve Nefes Almanın Öğrenimi
  • Doğru Nefes Alma Diyafram Kullanımı
  • Teknikler Alıştırmalar
  • Soluğu Diyaframda Tutma Ve Kontrol Edebilme Yeteneği
  • Tasarruflu Diyafram Kullanımı
 • Artikülasyon
  • Artikülasyon Bozuklukları
  • Dil Diş Ve Dudakların Konuşmadaki Önemli Rolü
  • Dudak Tembelliği
  • Problemlerin Çözümüne Yönelik Alıştırmalar Ve Okuma Parçaları Üzerinde Çalışmalar
  • Alfabe Üzerinde Artikülasyon Çalışmaları
 • Sesi Tanımak
  • Ses Rengi Aralığı
  • Ses Kusurları
  • Kusurların Giderilmesine Yönelik Okuma Parçalarıyla Alıştırmalar
  • Sese Tını Kazandırma
  • Söyleme Hızı
 • Diksiyon Hatalarının Düzeltilmesi
  • Yanlış Kullanılan Kelimelerin Öğrenilmesi
  • Yazı Dili Ve Okuma Dilindeki Farklılıkların Öğrenilmesi
  • Yabancı Dillerden Alınan Sözcüklerin Okunuşları
  • Harflerin Okunuş Özellikleri
  • Sözcüklerin Doğru Şekilde Çıkarılması
 • Vurgu, Durak
  • Vurgu`nun Söze Anlam Ve Duygu Katması
  • Vurgu Çeşitleri
  • Pekiştirme Vurgusu
  • Şiddet Vurgusu
  • Tamlama Vurgusu
  • Uyum Vurgusu
  • Grup Vurgusu
  • Tümce Vurgusu
  • İsim Ve Yer Adlarında Vurgunun Yeri
  • Konuşmada Duraklar
  • Okuma Parçalarıyla Alıştırmalar
 • Söyleme Ve Konuşma Kusurları
  • Tutukluk
  • Kekemelik
  • Harf Değiştirme
  • Duraksayarak Konuşma
  • Yanlış Ton Vurgu Ve İfade Kullanımları
  • Tutukluğu Gidermeğe Yönelik Okuma Parçalarının Çalışılması Ve Hataların Tespitiyle Tekrar Uygulamaları
 • Topluluk Önünde Konuşmak
  • Etkili Konuşmayı Sağlayan Etmenler
  • İnanma İnandırma
  • Konuşmamızı Olumsuz Etkileyen Faktörler
  • Dinleyici Kitlesinin Analizi
  • Konuşma Metninin Özellikleri
  • Cesaret Güven Kazanımı
  • Heyecanı Pozitife Çevirme
  • Konuşma Provası
  • Konuşma Öncesi Gerginlik
 • Konuşma Öncesi Yüz Kaslarının Ve Konuşma Uzuvlarının Isıtılması