Asansörler

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Asansörler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerinin TS EN ISO IEC 17020 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. 23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile; Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) göre de A Tipi Muayene Kuruluşlarının hem TÜRKAK tarafından akredite olması hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması zorunluluğu getirilmiştir.
Bu muayenenin amacı binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin asansöre zorlanmadan girebildiği ve içinde yer alan kumandaya rahatça ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörlerin kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

Asansörler;

 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği,
 • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği,
 • Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)
 • İSİG Tüzüğü
 • TS EN 81-1.TS EN 81-2, TS EN 81-80, TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-2+A3,TS EN 81-20 standartlarına göre kontrol edilmektedir.

MSC Belgelendirme tümü Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile yönetmeliğin ve standardların şartlarını karşılayarak Asansörlerin Periyodik Muayeneleri konusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

İlgili Mevzuatlar;

 • 06.04.2019 Tarihli Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ve Ekleri
 • 04.05.2018 Tarihli Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve Ekleri
 • 04.05.2018 Tarihli Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • 14.06.2017 Tarihli Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)
 • 01.08.2016 Tarihli Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18)
 • 29.06.2016 Tarihli Asansör Yönetmeliği
 • 15.07.2015 Tarihli Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)
 • 23.04.2015 Tarihli İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 14.08.2012 Tarihli Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2012/15)
 • 05.11.2011 Tarihli Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik