Toplam Üretken Bakım / Tpm (Total Productive Maintenance)

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Toplam Üretken Bakım / Tpm (Total Productive Maintenance)

Eğitim Süresi : 2 Gün

Amaç : Üretim-Bakım ilişkisi ve rollerin değişimi ile bakımın daha üretken olması amacıyla geliştirilen Toplam Kalite Yönetimi merkezli bakım tekniğidir. Eğitimde TPM’in teorik ve Pratik anlatımı ve yaşanan/ yaşanabilecek sorunlar tartışılmakta, kurumda TPM yerleştirme sürecinin temel aşamaları katılımcılara aktarılmaktadır. 

  • TPM yaklaşımı nedir? Nasıl Kullanılır?
  • Hata Aysbergi
  • Üretimde 6 Kayıp ve Mücadele Yolları
  • Bakımda Müşteri Odaklılık
  • Bakımda Yetki Paylaşımı
  • Just In Time (JIT) – TPM ilişkisi
  • TPM’de görevler ve iletişim
  • Temizlik Muayenedir!
  • OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) Hesabı ve Kullanılması
  • TPM Kurulum Aşamaları