ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, hizmet veya üretim sektöründeki bir firmanin kalite performansını artırmak için asgari olarak nelerin yapılması gerektiğini standarda bağlayan bir sistemdir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmakla kuruluş çalısma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adım atmış olur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir argüman özelliği taşımaktadır.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda, ISO 13485 (medikal cihazlar), TS 16949 (otomotiv), AS/EN 9100 (havacılık ve uzay) gibi sektöre özel standartların ve çok yaygın kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri standartlarının da temelini oluşturur.

Gelişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kalite yönetim sistemi iso 9001 : 2008 standardı, 2015 yılında revize edilmiştir.  Standardın yeni revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır.

ISO 9001:2008 sertifikasını almış kuruluşlar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar iso 9001 : 2015 standardına geçişlerini tamamlamak zorundadırlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişmesini sağlar.

 • Her büyüklükte işletme ve her tip ürüne uygulanabilir.

 • Kârin, verimliliğin ve pazar payınin artmasını sağlar.

 • Kurumun imajini güçlendirir.

 • Etkin bir yönetim sağlar.

 • Maliyetlerin azalmasını sağlar.

 • Ürün/hizmet  güvenirliliğini sağlar.

 • İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar.

 • Çalışanların memnuniyetini artırır.

 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi gerçeklestirir.

 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.

 • Tüm faaliyetlerde izleme ve kontrolü sağlar.

 • İadelerin azalmasını sağlar.

 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artması ile daha fazla müşteri kazandıran bir sistemdir.

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

İSO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden Oluşmaktadır

1 – KAPSAM

2 – ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3 – TERİMLER TARİFLER

4 – KURULUŞ BAĞLAMI

4.1 Organizasyon ve yapısını anlama

4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme

4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 – LİDERLİK

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Kalite Politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 – PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama

6.3 Değişikliklerin Planlaması

7 – DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilikler

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8 – OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti

8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi

8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması

8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması

8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

9 – PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1 İç denetim

9.2 Yönetim Gözden Geçirilmesi

10 – İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler