ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Amaç : İş Sağlığı ( Toplum Sağlığı) ve Güvenliği Yönetim Sistemi bilincini artırmaya yönelik olarak, bir kurumda ISO 45001:2018 standardının kurulması sırasında yapılacak işler ve yaşanması muhtemel problemlerin tartışıldığı bir eğitimdir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?
 • İSG Kayıpları
 • İSG sonucu beklenen faydalar, gelişmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Etmenler
 • Dünyada ve Türkiyede İş Kazalarının Durumu
 • Tanımlar
  • İş Kazası
  • Tehlike
  • Meslek Hastalığı
 • Başlıca İSG Metrikleri
 • Tehlike Piramidi
 • İzleme ve Denetim
 • İSG Kültürü ve İSG Yönetimi
 • Avrupa Birliği İSG Direktifleri
 • Yüksek Seviyeli Yapı (High Level Structure) modeli ve amacı
 • ISO 45001:2018 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Türk İSG Mevzuatının Açıklanması
 • İSG Yönetim Programı
 • Acil Durum Hazırlık ve Acil Durum Planlaması
 • İSG Performans İzleme ve Kaza Analizleri
 • Tehlikeler ve Riskler
 • İSG Risk Analizi