ISO 19011 : 2018 Kuruluş İçi Yönetim Sistemi Denetçisi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 19011 : 2018 Kuruluş İçi Yönetim Sistemi Denetçisi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Amaç : Bir Kalite, Çevre veya İSG Yönetim Sisteminin ISO 19011:2018 standardına göre denetlenmesi ve denetim sonuçlarının raporlanması için verilen eğitimdir. Ayrıca eğitimde, denetim sırasında çıkabilecek psikolojik sorunların aşılması için uygulanacak yöntemler ve çatışma anında denetçinin alması gereken temel yaklaşımlar da anlatılmaktadır.

 • Kalite Sistem Denetimi Kavramının Açıklanması
 • Kalite Yönetiminde Sistem Yaklaşımı
 • Yüksek Seviyeli Yapı (High Level Structure) modeli ve denetimi
 • Denetim Tipleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Denetiminin Aşamaları
 • Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
 • Kalite Sistem Denetiminin Amaç ve Hedefleri
 • Denetim Sırasında Sorumluluklar
  • Denetim Sırasında Oluşabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
  • Bilinçlendirme Problemleri
  • İletişim Problemleri
  • Anlama Problemleri
  • Güven Problemleri
 • Tipik Denetçi Davranış Özellikleri
 • Baş Denetçi ve Denetçilerin Nitelikleri ve Görevleri
 • Denetçilerde Olması Gereken Olumlu Özellikler
 • Soru Listesi
 • Kalite Denetiminin Planlanması
 • Denetimin Uygulanması ve Raporlanması
 • Örnek Denetim Uygulamaları