SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

1997 yılında CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) önderliğinde, işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için SA 8000 (Social Accountability 8000) sistemi meydana getirilmiştir.

Sosyal sorumluluk konusunda 3. taraf denetimin gerçekleştirilebileceği tek belgelendirme standardıdır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS ile uyumlu bir standart olup Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ni temel alan bir standarttır.

SA 8000 belgelendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği, zorunlu ve çocuk işçiliği, örgütlenme özgürlüğü, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücretler, disiplin uygulamaları ve yönetim sistemleri konularını ele almaktadır.

SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeye uygulanabilir. 

SA 8000 Standardının Yapısı ve Sosyal Sorumluluk Talepleri

 • Çocuk İşçiliğin düzenlenmesi/engellenmesi çocuk işçilerin himayesi
 • Metazori işçiliğin engellenmesi
 • İşyeri sağlığı ve iş güvenliği
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu ücret pazarlığı hakkı
 • İşyerinde ayrımcılığın engellenmesi
 • Fena muamelenin engellenmesi
 • Çalışma saatlerinin yasalara uygunluğu
 • Ücretlerin yasalara uygunluğu
 • SA 8000 Yönetim Sistemi
  • Politika
  • Yönetimin Gözden Geçirilmesi
  • Yönetim Temsilcisi
  • Planlama ve uygulama
  • Tedarikçi ve Taşeronların kontrolü
  • Düzeltici/Önleyici faaliyetler
  • Dış ilan ve tebliğler
  • Standarda Uygunluğun ilgili taraflara beyanı
  • Kayıtlar 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Faydaları

 • İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir. 
 • Çalışanların morali ve verimliliği arttırır.
 • Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir.
 • Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır. 
 • Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır. 
 • Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır. 
 • Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması sağlanır. 


Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını arayacakları bir sistem olarak karşımıza çıkacaktır.