Akreditasyonlar

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Akreditasyonlar

Akreditasyon; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Bir başka deyişle, özel veya kamuya ait laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyarî veya zorunlu alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin onaylanmasıdır.

Akreditasyon Ne Sağlar?

Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve bazı ekonomik kuruluşların yaklaşımları, uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları, muayene ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder. Bir laboratuvar veya belgelendirme kuruluşunun akredite olması ona itibar kazandırır. Akredite olmak, laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşunun teknik yeterliliğini ve saygınlığını ifade eden bir durumdur.

Laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı’nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ise bu belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgeler, uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür.