Elektriksel Ölçümler

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

Elektriksel Ölçümler

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri

Elektriksel Kontrol ve Ölçümler

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü: İşyeri ortamındaki elektrik iç tesisatınızın durumunu değerlendirmek, test etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrolleri kapsamaktadır.

Elektrik Topraklama Ölçümü: İşyerinizde mevcut olan pano, trafo, makine gövde topraklaması, kompresör, jeneratör gibi elektrik vasıtasıyla çalışan ekipmanlarınızın topraklama ve tesisatının güvenli bir çalışma ortamı kontrol ve ölçümlerini kapsamaktadır.

Muayene faaliyeti “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyodları;

 • Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
 • Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
 • Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 2 yıl

Sabit Olmayan Tesisler İçin;

 • Sabit İşletme Elemanları İçin: 1 Yıl
 • Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları İçin : 6 Ay

 

Paratoner Ölçümü: İşyerinizde bulunan, yıldırımdan korunma tesisatının uygunluk durumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

İş Ekipmanları sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği elektriksel kontrol ve ölçümler, Elektrik Tesisatı ve Topraklama Tesisatı, Paratoner periyodik kontrolleri azami süre yılda bir olarak belirtilmiştir.

Elektrik Tesisatı Termal Kamera Görüntülemesi: Çalışma ortamı içerisinde bulunan elektrik panoları, trafo, makine, kablo geçiş noktaları, ups vb. ekipman ve aletlerin kablo veya cihazlarda termal ısınma durumunun görüntülenmesi yangın veya hasar oluşmaması için uygunlarını tespit etmek gerçekleştirilen ölçüm ve kontrol çeşitlerindendir.

Kompanzasyon Sistemi Kontrolleri: Çalışma alanı ve tesisinde kompanzayon sisteminin herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, kompanzasyon pano ve kondansatörlerinin mevcut durumlarını teknik açıdan tespit etmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilir.

Katodik Koruma Kontrolü ve Ölçümü: Yeraltında boru ekipmanlarının katodik koruma sistemlerinin teknik açıdan bir sakıncası olmadığının alanında uzman kişilerce test ve kontrollerle tespit edilerek gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kaçak Akım Kontrol ve Ölçümleri: Tesisinizde aktif olarak çalışan ekipman, makina ve panolarda oluşan kaçak akımları tespit etmek ve seviyelerini belirlemek için yapılan kontrolleri kapsar.

Elektrik Pano Kontrolleri: İşyeri çalışma alanı içerisinde bulunan ana pano, tali pano, aydınlatma tesisatı, makine ve ekipmanların panoya yükü vb. durumların elektrik tesisatın iş sağlığı ve güvenliği açısından kullanımında herhangi bir sakıncasının olup olmadığının uzman kişilerce kontrol edilmesidir.

MSC Belgelendirme tümü Makine ve Elektrik/Elektronik  Mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak İş Ekipmanları Periyodik Muayene konusunda faaliyetlerine devam etmektedir.