ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerin en üst düzeyde karsilanmasinin yaninda tüketici kendisine, yasadigi çevreye ve dünyasina deger verilmesini istemekte ve piyasada bunu sorgulamaktadir. Bu gelismeler kuruluslarin çevre ile etkilesimlerini kontrol altinda tutabilmelerini ve çevre icraat ve basarilarini sürekli iyilestirebilmelerini saglayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulundugu gerçegini ortaya çikarmistir.

ISO 14001 Standardı çevrenin koruması, kirliliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesini ve enerji ve malzeme tüketiminin azaltılmasını hedefleyen uygulamaları entegre etmek için sistematik bir çerçeve sunar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dogal yapi ve çevre özelliklerinin korunmasi için atilan bir adimdir. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne sekilde gelistirilmesi gerektigini belirleyen, her tür kurulusa uygulanabilen uluslararasi bir standarttir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardindan sonra Uluslararasi kuruluslarda taninmasi ve uygulanmasi çok hizli olmustur.

Gelişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardı, 2015 yılında revize edilmiştir.

ISO 14001:2004 sertifikasını almış kuruluşlar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar ISO 14001:2015 standardına geçişlerini tamamlamak zorundadırlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

  • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması.

  • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

  • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.

  • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.

  • Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması

  • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.

  • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.

  • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.

  • Kaynakların etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

ISO 14001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden Oluşmaktadır

0.Giriş

0.1. Arka Plan

0.2. Çevre Yönetim Sisteminin Amacı

0.3. Başarı faktörleri

0.4. Planla-Uygulama-Kontrol Et-İyileştir Modeli

0.5. Bu Uluslararası Standardın İçerik Yapısı

1.Kapsam

2.Atıf Yapılan Standartlar

3.Terimler ve Tarifler

3.1.Liderlikle İlişkili Terimler

3.2.Planlama İle İlişkili Terimler

3.3.Destek ve Operasyon ile İlişkili Terimler

3.4.Performans Değerlendirme ve Gelişme ile İlişkili Terimler

4.Kuruluşun Bağlamı

4.1.Kuruluş ve Kuruluşun Bağlamını Anlama

4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Anlama

4.3.Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirleme

4.4.Çevre Yönetim Sistemi

5.Liderlik

5.1.Liderlik ve Taahhüt

5.2.Çevresel Politika

5.3.Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6.Planlama

6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.1.1.Genel

6.1.2.Çevresel Bakış

6.1.3.Uyum Zorunluluğu

6.1.4.Faaliyet Planlama

6.2.Çevre Hedefleri ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama

6.2.1.Çevre Hedefleri

6.2.2.Çevre Hedeflerine Ulaşmak için Planlama Faaliyeti

7.Destek

7.1.Kaynaklar

7.2.Yetkinlik

7.3.Farkındalık

7.4.İletişim

7.4.1.Genel

7.4.2.İç İletişim

7.4.3.Dış İletişim

7.5.Dokümante Bilgi

7.5.1.Genel

7.5.2.Oluşturma ve Güncelleme

7.5.3.Dokümante Bilginin Kontrolü

8.Operasyon

8.1.Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.2.Acil Duruma Hazırlık ve Tepki

9.Performans Değerlendirme

9.1.İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme

9.1.1.Genel

9.1.2.Uygunluğun Değerlendirilmesi

9.2.İç Tetkik

9.2.1.Genel

9.2.2.İç Tetkik Programı

9.3.Yönetimin Gözden Geçirmesi

10.İyileştirme

10.1.Genel

10.2.Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.3.Sürekli İyileştirme