ISO 22000:2018 Geçiş Planı Duyurusu

İletişim

İletişim Formu

MSC Belgelendirme

ISO 22000:2018 Geçiş Planı Duyurusu

ISO (Uluslararasi Standart Organizasyonu) tarafından Haziran 2018’de ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yeni versiyonu yayınlandı. Standart Mayıs 2019’da Türk Standartları Enstitüsü tarafından standart Türkçe diline çevirilerek yayınlanmıştır.

ISO (Uluslararasi Standart Organizasyonu) tarafından Haziran 2018’de ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yeni versiyonu yayınlandı.

ISO 22000:2005 Versiyonundan sonra yayınlanan ISO 22000:2018 Versiyonu, Annex SL (Yüksek Seviye Yapı) ile ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 gibi standartlarla aynı dili konuşur ve tam entegrasyon için elverişli hale getirilmiştir.

TEMEL FARKILILIKLAR:

  • Liderliğin sorumluluğuna daha güçlü bir vurgu
  • FSMSnin gelişimine risk temelli bir yaklaşımuygulama
  • Aşağıdakiler dahil olmak üzere temel kavramlara açıklık getirme:
    • Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Aldöngüsü; standartta birbiriyle çalışan iki ayrı döngü olup, biri yönetim sistemini kapsarken diğeri ise HACCP ilkelerini kapsar.
    • Kritik kontrol noktaları (CCPler), operasyonel ön koşul programları (ORPler) ve ön koşul programları (PRPler) dahil olmak üzere kilit terimlerin farklılaştırılması
    • Standardın içeriğininyüksek seviye yapıya uyumlu hale getirilmesi sayesinde diğer ISO yönetim sistemi standartlarına uygunluğunun geliştirilmesi

GEÇİŞ SÜRECİ

Haziran 2018 tarihinde yayınlanan standart için 3 yıllık geçiş süresi verilmiştir.
29 Haziran 2021 itibari ile ISO 22000:2005 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.*
 
*COVID-19 SALGINI SONRASI GEÇİŞ GÜNCELLEMESİ:

COVID-19 Salgını nedeni ile IAF (International Accreditation Forum) tarafından alınan kararla ISO 22000:2018 Geçiş Süresi 6 Ay daha uzatılmıştır. Alınan bu kararla birlikte ISO 22000:2018 Geçiş için son tarih 29 Aralık 2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihten sonra ISO 22000:2005 Belgeleri geçerliliğini yitirecektir.
 
Geçiş planınız ve ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.”