Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyonun Tanımı

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Kalibrasyonun Tarihçesi

Türkiye’de ilk kez 1981 yılında Başbakanlığın talimatıyla TÜBİTAK tarafından sanayinin ihtiyacına yönelik olarak kalibrasyon ile ilgili bir fizibilite çalışması yapılmış, 1988 yılında TSE tarafından ikincil seviye laboratuvar kurularak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır.

Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen uluslararası kriterlere uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak bunu sonucunda da hasta memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Sağlık kuruluşlarının kendi alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi ve Ölçüm Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı ortam şartlarının belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit edilmesi, uygun ölçme cihazının seçimi ve personelin eğitimli olması oldukça büyük önem kazanmaktadır. Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

 • Referans cihaz tanımı
 • Kalibrasyon talimatı
 • Referans değerler
 • Ölçüm değerleri
 • Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
 • Özel koşullar
 • Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza,
 • Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan
 • Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
 • Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri no
 • Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar
 • Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler:
 • Kalibrasyonun yapıldığı yer
 • Kalibrasyonun yapıldığı tarih
 • Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları
  • Sıcaklık
  • Nem
  • Sıcaklık Dengeleme Zamanı
 • Kalibrasyon Metodu
  • Akredite eden kuruluşa ait bilgiler
  • Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası
  • Onay makamı, mühür ve imza

İletişim Formu